Schooltijden en vakantie

Op Wereldwijs gaan alle kinderen van groep 2 t/m 8 evenveel uren naar school. Iedere woensdagochtend zijn alle 4 jarigen vrij van school. We hebben een continurooster, dat wil zeggen dat alle leerlingen op school eten tussen de middag. 

Onze deuren gaan om 08.20 uur open, de kinderen zijn dan van harte welkom in de klas.  Wij hechten waarde aan een rustige start van de dag voor de kinderen.

Schooltijden 

DagenTijd
Maandag08.30 uur - 14.30 uur
Dinsdag08.30 uur - 14.30 uur
Woensdag08.30 uur - 12.15 uur
Donderdag08.30 uur - 14.30 uur
Vrijdag08.30 uur - 12.15 uur

Vrije dagen en vakanties

Vrijdag 24 september: studiedag 

25 t/m 29 oktober 2021: herfstvakantie 

Vrijdag 12 november en maandag 15 november: studiedag 

27 december 2021 t/m 7 januari 2022: kerstvakantie 

Woensdag 2 feb 2022: studiedag 

28 februari t/m 4 maart 2022: voorjaarsvakantie 

Maandag 21 maart 2022: studiedag 

Maandag 8 april 2022: Tweede paasdag 

25 april t/m 6 mei 2022: Meivakantie 

Woensdag 25 mei 2022: studiedag 

Donderdag 26 - vrijdag 27 mei 2022: Hemelvaart 

Maandag 6 juni 2022: 2e pinksterdag 

Dinsdag 7 juni 2022: studiedag 

Donderdagmiddag 14 juli 2022: studiemiddag (let op alleen middag vrij) 

Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022