Sociale veiligheid

Wereldwijs vindt sociale veiligheid erg belangrijk en wij streven er dagelijks naar om deze te waarborgen.

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen, ouders en personeel niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op Wereldwijs. Het betekent ook we op school optreden tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt.

Op Wereldwijs hebben we 2 vertrouwenspersonen: Juf Daphne en juf Tessa Kinderen weten dat ze altijd bij hen terecht kunnen voor een luisterend oor, steun of hulp. 

Wereldwijs is een kanjerschool en besteden hier structureel aandacht aan. We hanteren op Wereldwijs de 5 kanjerafspraken.

  • We vertrouwen elkaar.
  • Niemand speelt de baas.
  • Niemand lacht een ander uit.
  • Niemand doet zielig.
  • We helpen elkaar.

Meer informatie over de kanjertraining vindt u hier!

Hieronder hebben we alle afspraken, protcollen en documenten geplaatst die ons helpen de sociale veiligheid op Wereldwijs te waarborgen.