Kwaliteit

Basisschool Wereldwijs werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering. We vragen stellen onszelf steeds de volgende vragen: 

* waarom doen we de dingen zoals we ze doen (is dat nog steeds de beste manier)?

* doen we ze goed (heeft het effect)?

* wat kan of moet er beter (en hoe gaan we dit doen)?

De tussen- en eindresultaten van IEP geven richting aan ons didactisch handelen. Ons pedagogische handelen evalueren we met de Klimaatschaal. Daarnaast zetten we vragenlijsten in om het welbevinden en veiligheid van onze leerlingen in beeld te krijgen. Ook ouders bevragen we 2 jaarlijks in een tevredenheidsonderzoek.

Op Wereldwijs werken we met kwaliteitskaarten waarin we alle afspraken vastleggen. De kaarten worden geregeld geëvalueerd en bijgesteld. 

Twee keer per jaar brengen we ouders op de hoogte van de kwaliteit van ons onderwijs middels een kwaliteitsnieuwsbrief. Tevens staat kwaliteit ook steeds op de agenda van de MR vergadering.