kindcentrum Wereldwijs

WereldWIJS de wereld in

Kleinschalig

5 groepen en 12 leerkrachten

Kanjertraining

respect voor elkaar en de wereld om ons heen

Unitonderwijs

leren van en met elkaar

LEF

Leren, Ervaren en Fouten maken

WELKOM BIJ KINDCENTRUM WERELDWIJS!

Op de Beukstraat 13 in Drunen staat kindcentrum WereldWijs. Een kleinschalige plek waar kinderen in een betekenisvolle en ruime speelomgeving mogen (op) groeien. 

In ons Kindcentrum zijn kinderen welkom van 0 tot 13 jaar, we bieden kinderopvang, peuterspeelzaal en voor-en naschoolse opvang aan.

Uw kind aanmelden?

Bent u geïnteresseerd in onze school of wilt u een rondleiding?